Pages in Research

Forskningsartikler

Norwegian version only.

Artikler fra PubMed som er åpent tilgjengelig for publikum - mars 2019

Som et viktig bidrag i arbeidet med økt forståelse for homeopati og informasjon om forskning på homeopati, presenteres her aktuelle og relevante artikler. Artiklene er lett tilgjengelige og finnes på kjente databaser.

Søkeord som er brukt: homeopathy ...


Read more...

├śre, nese og hals

Norwegian version only.

Helseinfo


Read more...
Logo

HOMEOPATISTIFTELSEN

Org nr: 998 912 334
email: info@homeopatistiftelsen.no