Historikk

Norwegian version only.

Om stiftelsen: Det har lenge vært et ønske fra det homeopatiske miljøet i Norge, spesielt fra Norske Homeopaters Landsforbund ved Forskningsgruppen, at vi her i Norge skulle få dannet en uavhengig stiftelse med formål som nevnt ovenfor.

Det endelige skrittet mot en virkeliggjøring av denne tanken var da Steingrim Hauffen kontaktet sin homeopat med et tilbud om å gi en gave til en slik stiftelse, under forutsetning av at Norske Homeopaters Landsforbund gikk inn med de lovpålagte 100000 kronene til Stiftelsens grunnkapital. NHL’s årsmøte 2012 vedtok å reise disse 100000 kronene slik at Stiftelsen kunne dannes. Senere samme år kom også Einar Larsens Minnefond inn og ville overføre fondets midler til den nye stiftelsen. Stiftelsen ble derfor kalt: Steingrim Hauffen og Einar Larsens Stiftelse til Fremme av Homeopati. Det er viktig å understreke at selv om Stiftelsen er dannet ved hjelp av personlige gaver og med grunnkapital fra NHL er den helt uavhengig og uten tilknytning til spesielle retninger, skoler eller fagforbund innen homeopati.

Om bidragsyterne:

Steingrim Hauffen, født i Praha i 1931, inn i en familie som sto midt i det naturmedisinske miljø. Hans far hadde en doktorgrad i kjemi, var med på å produsere Weleda-midlene, var en bekjent av Rudolf Steiner og glødende opptatt av biodynamisk landbruk. Familien flyttet til Norge og Steinkjer da Steingrim var barn og disse interessene ble etter hvert også hans. Hele livet, først som biodynamisk bonde og senere som forsikringsagent, forfektet han bruken av medisiner fra naturen og homeopati. Som eldre og syk hadde han et inderlig ønske om å kunne bidra til mer forskning på homeopati og naturmedisin. Hans gave er øremerket forskning på homeopati og hjerte-lungelidelser/KOLS.

Einar Larsen, født 1888, var Trondheims legendariske «Gartner Larsen». En døråpner for homeopatien i Trøndelag og Norge. Opprinnelig gartner, men etterhvert en høyt respektert, selvlært og etterspurt homeopat. Han glødet for faget, tilegnet seg stadig nye kunnskaper om homeopati og medisinske fag. Forfatter av «Larsens legemiddellære» og «Den homøopatiske Huslæge». Initiativtager til Norsk Homøopatisk Forening (senere Norsk Homøopatisk Pasientforening), en forening som gikk i bresjen for homeopatiens utbredelse og anerkjennelse i Norge, samt tilgangen til homeopatisk medisin via apotekene. Midlene etter Einar Larsens Minnefond er ikke øremerkede, men et sterkt ønske fra Minnefondets siste styre var at en del av pengene ble brukt til å arrangere en større homeopatikonferanse, slik det nå er blitt gjort med konferansen «Homeopathy in a Changing World».

Selv om Homeopatistiftelsen nå er oppe og går, har vi langt fra nok midler til alle oppgaver som ligger foran oss. Det vil være et stadig behov for tilskudd slik at vi blant annet kan støtte forskning på homeopati. Vi ber alle hjelpe oss, tenke kreativt, dele ideer om hvordan vi skal kunne skaffe de midlene som trengs. Homeopatistiftelsen tar imot bidrag, store som små, til konto nr. 1503 46 29606.

 

Org nr 998 912 334 info@homeopatistiftelsen.no www.homeopatistiftelsen.no

 

Logo

HOMEOPATISTIFTELSEN

Org nr: 998 912 334
email: info@homeopatistiftelsen.no