Sider i kategorien Forskning

Forskningsartikler

Artikler fra PubMed som er åpent tilgjengelig for publikum - mars 2019

Som et viktig bidrag i arbeidet med økt forståelse for homeopati og informasjon om forskning på homeopati, presenteres her aktuelle og relevante artikler. Artiklene er lett tilgjengelige og finnes på kjente databaser.

Søkeord som er brukt: homeopathy ...


Les mer...
Logo

HOMEOPATISTIFTELSEN

Org nr: 998 912 334
email: info@homeopatistiftelsen.no